Mike Subritzky

New Zealand Coat of Arms

PRAYER FOR THE NEW ZEALAND ARMED FORCES
(Adapted from the 1789 Book of Common Prayer)

Oh, Eternal Lord God,
who Alone spreadest out the Heavens,
and Rulest the Raging of the Seas…

Be pleased to receive into Thy Protection,
those Brave New Zealand men and women,
who go down to the Sea in Ships,
Fly Aircraft in the Shattered, Dawning Sky,
and Soldier in the cause of Freedom and Peace,
in many distant, and dangerous, Foreign Lands.

Preserve them both in Body and Soul,
prosper their labours with good success;
at all time of Danger be at their Defence,
and bring them to their Desired Havens…
Through Jesus Christ Our Lord. Amen.

KARAKIA O TE OPE KAATUA O AOTEAROA

E Iomututunga kore,
Nou te rangi i whakahora,
Nou hoki te maru o te moana tore tore…

Tukana koa mai ou tiaki tanga,
Ki nga wahine me nga tane maia o Aotearoa nei,
Ka riro atu ki te korokoro o te moana ma runga kaupuke,
Ka riro atu ki te whatinga o te rangi aouru,
ma runga rererangi,
Me te toa e whaiana i te haurahi o te tika e tau
ai te aiotanga me te rangimarie,
i runga i nga whenua nanakia i tawhiti.

Whakahoutia o ratou wairua me o ratou tinana hoki,
e tutukipai ai a ratou na mahi kia ea,
i te wa e wero mai ana te po, tiakina mai,
e tae ai ratou ki te whakaruruhau e hiahia ai,
I runga i te ingoa o totatou tama O Ihu Karaiti,
to tatou ariki nui. Amine.